Manuka New Zealand – Kwaliteitsgarantie

Manuka New Zealand – Kwaliteitsborging / Kwaliteitsgarantie

Manuka New Zealand verwerkt uitsluitend monoflorale manuka honing in die is gewonnen uit haar eigen bijenkorven of afkomstig is van externe imkers uit heel Nieuw-Zeeland. De honing wordt verwerkt, verpakt en gelabeld in de verwerkingsfaciliteit van Manuka New Zealand.

Alle honingvaten ondergaan bij aankomst in de verwerkingsfaciliteit een ontvangstproces, waarbij visuele inspecties worden uitgevoerd, honingmonsters worden genomen en de herkomstdocumentatie van de manuka honing wordt gecontroleerd, zoals vereist door het Nieuw-Zeelandse Ministry of Primary Industries (MPI) – vereisten voor de verwerking van bijenproducten. Het gecertificeerde laboratorium test ter plekke monsters uit alle vaten. Bij de analyse wordt getest op o.a. methylglyoxal (MGO)- en dihydroxyaceton (DHA)-gehalte, hydroxymethylfurfural (HMF), diastase, DNA-analyse van manuka pollen, vochtgehalte en microbiologische parameters. Nadat de ontvangst- en kwaliteitscontroles zijn voltooid, worden de honingvaten opgeslagen in de temperatuurgeregelde opslag van Manuka New Zealand. De opgeslagen vaten worden regelmatig onderworpen aan steekproeven en testen om de kwaliteit van de honing te controleren en te waarborgen.

Al onze monoflorale Manuka honing wordt getest om er zeker van te zijn dat het echte Nieuw Zeelandse monoflorale Manuka honing is. We verwelkomen de nieuwe MPI-definitie (Ministerie van Primaire Industrie, Nieuw-Zeeland) voor Manuka honing, die in december 2017 is vastgesteld. De definitie specificeert een set van vijf op wetenschap gebaseerde markers die de oorsprong van Manuka honing identificeren. Deze markers moeten aanwezig zijn om het op geloofwaardige wijze Manuka honing uit Nieuw Zeeland te noemen en alleen honing die voldoet aan de nieuwe normen zal worden gecertificeerd voor export als Manuka honing uit Nieuw Zeeland. Chemische test; meten op de aanwezigheid van 3-Fenyl-melkzuur, 2-Methoxyacetophenone, 2-Methoxybenzoëzuur & 4-Hydroxyphenylmelkzuur. Daarnaast wordt een DNA test uitgevoerd om de DNA van de Manuka pollen te testen.

Het verwerken en verpakken van de manuka honing gebeurt in een batchproces. De Operations- en Planningteams selecteren honingvaten met de vereiste kwaliteitsparameters om ervoor te zorgen dat iedere batch honing voldoet aan de criteria voor vrijgave van het eindproduct. Tijdens de verwerking wordt de batch honing voortdurend gecontroleerd op kwaliteit, onder andere door visuele inspectie en analyse door het Operations Production-team.

Alle batches honing ondergaan strenge laboratoriumtests op locatie voordat ze worden vrijgegeven. Indien nodig worden extra monsters naar externe, door de Nieuw-Zeelandse accreditatieinstelling IANZ-gecertificeerde laboratoria gestuurd voor analyse. Monoflorale Manuka honing moet voldoen aan de specificaties van het Ministry of Primary Industries (MPI) zoals uiteengezet in zijn richtlijndocument ‘Interim Labelling Guide for Manuka Honey’ van 31 juli 2014. De specificaties voor monoflorale manuka honing omvatten o.a. de volgende parameters: kleur, geleidbaarheid, smaak, aroma, aanwezigheid van stuifmeel van het Manuka-type en de aanwezigheid van MGO en DHA.

De afzonderlijke batches honing worden vrijgegeven door het kwaliteitsborgingsteam. De criteria voor vrijgave zijn gebaseerd op de productiegegevens en het gegevensblad van de batch, de testresultaten van de batch en de herkomstdocumentatie. Hiermee wordt verzekerd dat de monoflorale manuka honing voldoet aan de wettelijke en marktvereisten. Bij honing met een speciaal productkenmerk (bijv. MGO) moeten de resultaten voldoen aan de vrijgavecriteria volgens de kwaliteitscontrole voor dat kenmerk voordat de batch kan worden vrijgegeven. Kwaliteitscriteria voor vrijgave van honingproducten van Manuka New Zealand worden opgesteld en bevestigd, onder meer ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling, reglementering en kwaliteitsborging.

Het kwaliteitsborgingsteam verstrekt een analysecertificaat voor iedere batch honing. Het honingproduct wordt pas uit quarantaine vrijgegeven voor labeling en daarna verzending wanneer aan deze strenge kwaliteitsbeoordelingscriteria is voldaan. Daarnaast neemt Manuka New Zealand deel aan het E-Certificate of Official Assurances-programma, een webapplicatie waarmee de Nieuw-Zeelandse overheid (MPI) aan andere overheden garanties verstrekt ten aanzien van dierlijke en zuivelproducten die door Nieuw-Zeeland worden geëxporteerd. Dit e-certificaat wordt meegeleverd met iedere zending honing naar de EU en vele andere landen die verdragen hebben met Nieuw-Zeeland via de Overseas Market Access Requirements.

Certificeringen: RMP — Verwerking van bijenproducten
IANZ — gecertificeerd (ISO 17025)

Manuka New Zealand produceert met name monoflorale manuka honing. Bij de productvrijgave van iedere batch honing worden de volgende testresultaten geëvalueerd om naleving van de criteria voor kwaliteitsvrijgave van honingproducten te waarborgen. Deze resultaten worden vervolgens samengevoegd in het Analysecertificaat dat door het kwaliteitsborgingsteam wordt verstrekt. Onze verpakkingen zijn BPA-vrij.

Manuka New Zealand monoflorale MGO Manuka Honingen worden geproduceerd, verwerkt en verpakt in Nieuw Zeeland. Manuka New Zealand produceert uitsluitend rauwe (raw), ongefilterde, ongepasteuriseerde monoflorale MGO Manuka Honing.

Informatie van Manuka New Zealand over pesticiden en herbiciden met betrekking tot manuka honing
Manuka New Zealand hanteert een strikt kwaliteitscontroleproces waarmee alle honing getest wordt op een aantal parameters waaronder microbiologische elementen, gifstoffen, suikers, pollen, vochtgehalte, smaak, kleur en enzymactiviteit. Op deze wijze wordt geborgd dat alle honing die bij onze verpakkingsfaciliteit binnenkomt, en alle batches die gereed zijn en de faciliteit verlaten, van de allerhoogste kwaliteit zijn. In Nieuw-Zeeland staan wij bovendien onder toezicht van twee overheidsinstanties die regels stellen ter bescherming van bijen en voedselbronnen:

Het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries (MPI) is verantwoordelijk voor het voedselveiligheidssysteem van het land; het stelt normen vast voor de voedselindustrie en monitort deze. MPI heeft een landelijk screeningprogramma waar Manuka New Zealand – naast ons eigen batchmonitoringprogramma – ook aan deelneemt. Onderdeel 8.0 van de MPI Consolidated List of Tests for Animal Products geeft een gedetailleerde beschrijving van het programma voor het testen op chemische residuen dat ook van toepassing is op honing (en andere dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel).

De Nieuw-Zeelandse Environment Protection Authority (EPA) beschermt bijen en andere bestuivers zoals motten, vlinders, zweefvliegen en vogels door regels in te stellen ten aanzien van wanneer, hoe en waar insecticiden gebruikt mogen worden. In Nieuw-Zeeland gelden al jaren strikte regels ten aanzien van het gebruik van een klasse insecticiden die neonicotinoïden bevatten. Als milieutoezichthouder van Nieuw-Zeeland heeft de EPA de taak om deze risico’s te beheersen. Dit doet de autoriteit door regels te stellen voor het gebruik van neonicotinoïden inclusief speciale maatregelen die uitsluitend gericht zijn op het beschermen van bijen.

De belangrijkste maatregel voor het beschermen van onze monoflorale manuka honing betreft de plaatsing van onze korven: wij kiezen afgelegen, ongerepte locaties op grote afstand van landbouwgrond. Hierdoor is het risico op aanwezigheid van herbiciden en pesticiden op deze locaties minimaal.

© Copyright Manuka New Zealand B.V (EUROPE) 2019 - 2020 - All rights reserved. Manuka New Zealand guarantees the unique quality of its Manuka Honey and is recognizable by the Manuka New Zealand logo and the gold MGO guarantee indication. | Manuka New Zealand Manuka Honey; processed and packaged in New Zealand; Authentic Manuka Honey from New Zealand.