€5,- EU-TOIMITUS | ILMAINEN EU-TOIMITUS YLI €50,-

Ostoskori
Kohde lisätty Kohde päivitetty Kohde poistettu Ei enää tuotteita varastossa Syötit väärän arvon.

Ostoskori on tyhjä.

Etusivu " Langattoman taajuuden suojaus

Langattoman taajuuden suojaus

Viime vuosina on herännyt huoli Wi-Fi:ssä ja langattomissa verkoissa käytettyjen taajuuksien pitkäaikaisen altistumisen mahdollisista vaikutuksista mehiläisten terveyteen ja hyvinvointiin. Koska mehiläisten merkitys pölyttäjinä ja niiden elintärkeä rooli ekosysteemeissä tiedostetaan yhä paremmin, mehiläishoitajien on tärkeää ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin suojellakseen mehiläisiään mahdollisilta haitoilta. Vastuullisena mehiläishoitojärjestönä MNZ painottaa voimakkaasti langattomille taajuuksille altistumisen minimoimista, jotta sen ahkerien mehiläisten kotiutumiskyky ja yleinen terveys voidaan turvata. Koska MNZ on tiedostanut mahdolliset riskit, jotka liittyvät pitkäaikaiseen altistumiseen Wi-Fi- ja langattomien verkkojen taajuuksille, se on ottanut käyttöön strategisen lähestymistavan mehiläispesien sijoitteluun. MNZ pitää huolta siitä, että sen puiset mehiläispesät sijaitsevat huomattavan kaukana radiomastoista ja muista näitä taajuuksia lähettävistä lähteistä. MNZ pyrkii tietoisesti välttämään tällaisten potentiaalisten lähteiden läheisyyttä ja siten vähentämään riskiä haitallisista vaikutuksista mehiläisten kotiutumiskykyyn, navigointitaitoihin ja yleiseen hyvinvointiin.

Yhteenveto

Kaupungistuminen ja langattomien tekniikoiden lisääntyvä käyttö lisäävät radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien (RF-EMF) päästöjä asutuilla alueilla. Tämä ihmisen aiheuttama sähkömagneettinen säteily on eräänlaista ympäristön pilaantumista ja potentiaalinen stressitekijä mehiläisille tai muille lentäville hyönteisille. Kaupungeissa on usein paljon mikroaaltotaajuuksilla toimivia langattomia laitteita, jotka tuottavat sähkömagneettisia taajuuksia esimerkiksi langattomien teknologioiden yleisesti käyttämillä 2,4 ja 5,8 GHz:n taajuusalueilla. Toistaiseksi ionisoimattoman sähkömagneettisen säteilyn vaikutukset hyönteisten elinvoimaisuuteen ja käyttäytymiseen tunnetaan huonosti. Kokeessamme käytimme mehiläisiä malliorganismeina ja analysoimme 2,4 ja 5,8 GHz:n taajuusalueille määritellyn altistuksen vaikutuksia pesän kehitykseen, pitkäikäisyyteen ja
kotiutumiskyky kenttäolosuhteissa. Säteilyn tuottamiseen käytimme korkealaatuista säteilylähdettä, joka tuottaa johdonmukaista, määriteltävissä olevaa ja realistista sähkömagneettista säteilyä ja jonka Karlsruhen teknillisen instituutin Communications Engineering Lab (CEL) on suunnitellut tätä koetta varten. Tuloksemme osoittavat, että pitkäaikaisella altistuksella on merkittäviä vaikutuksia etsivien hunajamehiläisten kotiutumiskykyyn, mutta sillä ei ole vaikutuksia pesän kehitykseen ja aikuisten työläisten pitkäikäisyyteen. Tämän uudenlaisen ja korkealaatuisen teknisen laitteiston avulla tämä monitieteinen työ tarjoaa uutta tietoa näiden laajalti käytettyjen taajuuksien vaikutuksista vapaasti lentävien mehiläisten tärkeisiin kuntoparametreihin. M. Treder, M. Müller, L. Fellner, et al., Defined exposure of honey bee colonies to simulated radiofrequency electromagnetic fields (RFEMF): Negative effects on the homing ability, but not on brood development or longevity, Science of the Total Environment (2023) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165211. Science of the Total Environment (2023) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165211

Päätös välttää radiomastoja ja langattomia taajuuksia lähettäviä lähteitä on linjassa MNZ:n sitoutumisen kanssa mehiläisten suojeluun ja terveyteen. MNZ ymmärtää, miten tärkeää on tarjota mehiläisille optimaalinen ja luonnollinen ympäristö, jossa ei ole ihmisen aiheuttaman sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia mahdollisia häiriöitä. Valitsemalla mehiläispesien sijainnit kaukana näistä lähteistä MNZ minimoi häiriöiden todennäköisyyden mehiläisten herkissä navigointijärjestelmissä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä mehiläisten etsinnässä, siitepölyn keräämisessä ja mehiläispesiin palaamisessa. MNZ:n ennakoiva asenne langattomille taajuuksille altistumisen minimoimiseksi on osoitus sen omistautumisesta mehiläisten hyvinvoinnille. Organisaatio tunnustaa pitkäaikaisen säteilytyksen aiheuttamat mahdolliset riskit ja tiedostaa mehiläisyhdyskuntiensa luonnollisten vaistojen ja käyttäytymisen säilyttämisen tärkeyden. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä MNZ pyrkii luomaan ympäristön, joka tukee mehiläisten kotiutumiskykyä ja varmistaa niiden tehokkaan toiminnan.
pölytysponnistelut ja yleinen elinvoimaisuus. Aikakaudella, jolloin langattomasta teknologiasta on tullut olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, MNZ:n sitoutuminen langattomille taajuuksille altistumisen minimoimiseen osoittaa sen ennakoivan lähestymistavan mehiläishoitokäytäntöihin. MNZ:n ensisijaisena tavoitteena on tarjota mehiläisille optimaalinen ja turvallinen ympäristö, joka edistää niiden yleistä terveyttä ja kestävyyttä. Vältämällä radiomastojen ja muiden taajuuksia lähettävien lähteiden läheisyyttä MNZ suojaa mehiläisiään aktiivisesti mahdollisilta pitkäaikaisvaikutuksilta, jolloin ne voivat menestyä luonnollisessa elinympäristössään. MNZ:n sitoutuminen mehiläisten terveyteen ulottuu pesien sijoittamisstrategiaa pidemmälle. Siihen kuuluu kattava mehiläisten suojelua ja terveyttä koskeva ohjelma, tiukat laadunvalvontaprosessit ja viranomaismääräysten noudattaminen. Osoitteessa
keskittymällä korkealaatuisen, raa'an, suodattamattoman, pastöroimattoman, monokukkaisen manukahunajan tuotantoon MNZ varmistaa, että sen lopputuotteet ovat äärimmäisen puhtaita ja samalla turvaa arvokkaiden mehiläisten hyvinvoinnin. Asettamalla etusijalle mehiläisten suojelun langattomien taajuuksien mahdollisilta vaikutuksilta MNZ näyttää kiitettävää esimerkkiä muille mehiläishoitojärjestöille. Niiden ennakoivat toimenpiteet muistuttavat siitä, että on tärkeää ottaa huomioon nykyaikaisen teknologian mahdolliset vaikutukset ekosysteemien herkkään tasapainoon ja pölyttäjien elintärkeään rooliin. Sitoutumalla mehiläisten terveyteen MNZ:llä on merkittävä rooli mehiläisten hyvinvoinnin ja luonnonympäristömme kestävyyden säilyttämisessä.

Visa Mastercard American Express Diners Club Tutustu
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Kaikki oikeudet pidätetään.
crossmenuchevron-down LinkedIn facebook pinterest youtube rss twitter Instagram facebook-tyhjä rss-tyhjä linkedin-blank pinterest youtube twitter Instagram