€5,- EU-FRAKT | GRATIS EU-FRAKT ÖVER €50,-

Tillfälligt leveransstopp från 3-10 juni för renovering; befintliga beställningar behandlas fram till 1 juni.
Beställningar efter den 1 juni återupptas den 11 juni; få en gratis MNZ MGO 30+ Manuka Honey som tack för tålamod. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Kundvagn
Artikel tillagd Artikel uppdaterad Objektet har tagits bort Inga fler produkter på lager Du angav fel värde.

Inga produkter i varukorgen.

Hem " Skydd mot trådlösa frekvenser

Skydd mot trådlösa frekvenser

Under de senaste åren har det uttryckts farhågor om att långvarig exponering för frekvenser som används i Wi-Fi och trådlösa nätverk kan påverka honungsbinas hälsa och välbefinnande. Eftersom binas betydelse som pollinerare och deras viktiga roll i ekosystemen blir alltmer erkända, är det avgörande för biodlare att vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina bin från potentiell skada. MNZ, som är en ansvarsfull biodlarorganisation, lägger stor vikt vid att minimera exponeringen för trådlösa frekvenser för att skydda sina hårt arbetande bins förmåga att hitta hem och deras allmänna hälsa. MNZ är medvetna om de potentiella riskerna med långvarig exponering för Wi-Fi och frekvenser från trådlösa nätverk och har därför infört en strategisk metod för placering av bikupor. MNZ är mycket noga med att se till att deras bikupor av trä är placerade på ett betydande avstånd från radiotorn och andra källor som avger dessa frekvenser. Genom att medvetet undvika närhet till sådana potentiella källor strävar MNZ efter att minska risken för skadliga effekter på binas förmåga att hitta rätt, deras navigeringsförmåga och deras allmänna välbefinnande.

Sammanfattning

Urbaniseringen och den ökande användningen av trådlös teknik leder till högre emissioner av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) i tätbefolkade områden. Denna antropogena elektromagnetiska strålning är en form av miljöförorening och en potentiell stressfaktor för bin och andra flygande insekter. Städer har ofta en hög täthet av trådlösa enheter som arbetar med mikrovågsfrekvenser, som genererar elektromagnetiska frekvenser, t.ex. i 2,4 och 5,8 GHz-banden som ofta används av trådlös teknik. Effekterna av icke-joniserande elektromagnetisk strålning på insekters vitalitet och beteende är än så länge dåligt kända. I vårt experiment använde vi honungsbin som modellorganismer och analyserade effekterna av definierade exponeringar för 2,4 och 5,8 GHz på yngelutveckling, livslängd och
homing-förmåga under fältförhållanden. För att generera denna strålning använde vi en högkvalitativ strålkälla som genererar en konsekvent, definierbar och realistisk elektromagnetisk strålning, konstruerad för detta experiment av Communications Engineering Lab (CEL) vid Karlsruhe Institute of Technology. Våra resultat visar signifikanta effekter av långtidsexponering på födosökande honungsbins förmåga att hitta hem, men inga effekter på yngelutveckling och livslängd hos vuxna arbetare. Med hjälp av denna nya och högkvalitativa tekniska uppsättning ger detta tvärvetenskapliga arbete nya data om effekterna av dessa allmänt använda frekvenser på viktiga fitnessparametrar hos fritt flygande honungsbin. M. Treder, M. Müller, L. Fellner, et al, Definierad exponering av honungsbisamhällen för simulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält (RFEMF): Negative effects on the homing ability, but not on brood development or longevity, Science of the Total Environment (2023) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165211

Beslutet att hålla sig borta från radiomaster och källor som avger trådlösa frekvenser ligger i linje med MNZ:s engagemang för att skydda och bevara binas hälsa. MNZ förstår vikten av att tillhandahålla en optimal och naturlig miljö för sina bin, fri från potentiella störningar orsakade av mänsklig elektromagnetisk strålning. Genom att välja platser för bikuporna som ligger långt från dessa källor minimerar MNZ sannolikheten för störningar i binas känsliga navigationssystem, som är avgörande för födosök, polleninsamling och återgång till bikuporna. MNZ:s proaktiva inställning till att minimera exponeringen för trådlösa frekvenser är ett bevis på deras engagemang för binas välbefinnande. Organisationen är medveten om de potentiella riskerna med långvarig bestrålning och inser vikten av att bibehålla de naturliga instinkterna och beteendena hos sina bisamhällen. Genom att vidta förebyggande åtgärder strävar MNZ efter att skapa en miljö som stödjer binas förmåga att söka sig till sina hem, vilket säkerställer deras effektiva
pollineringsinsatser och den allmänna vitaliteten. I en tid då trådlös teknik har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv visar MNZ:s åtagande att minimera exponeringen för trådlösa frekvenser deras proaktiva inställning till biodling. MNZ:s prioritet är att tillhandahålla en optimal och säker miljö för sina bin, vilket främjar deras övergripande hälsa och hållbarhet. Genom att undvika närhet till radiomaster och andra källor som avger frekvenser skyddar MNZ aktivt sina bin från potentiella långsiktiga effekter, vilket gör att de kan trivas i sin naturliga livsmiljö. MNZ:s engagemang för binas hälsa sträcker sig längre än till deras strategi för placering av bikupor. Det omfattar ett omfattande program för skydd och hälsa för bin, rigorösa processer för kvalitetskontroll och efterlevnad av statliga bestämmelser. Med
Med fokus på att producera högkvalitativ, rå, ofiltrerad, opastöriserad, monofloral manukahonung säkerställer MNZ att deras slutprodukter är av högsta renhet, samtidigt som de värnar om sina värdefulla bins välbefinnande. Genom att prioritera skyddet av sina bin från de potentiella effekterna av trådlösa frekvenser, sätter MNZ ett berömvärt exempel för andra biodlingsorganisationer. Deras proaktiva åtgärder är en påminnelse om vikten av att beakta den moderna teknikens potentiella inverkan på den känsliga balansen i ekosystemen och pollinatörernas viktiga roll. Genom sitt engagemang för binas hälsa spelar MNZ en viktig roll för att bevara binas välbefinnande och hållbarheten i vår naturliga miljö.

Visum Mastercard American Express Diners Club Upptäck
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alla rättigheter förbehållna.
korsmenychevron-nedåt LinkedIn Facebook intresse youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse youtube Twitter Instagram