€5,- EU-FRAKT | GRATIS EU-FORSENDELSE OVER €50,-.

Handlekurv
Lagt til Vare oppdatert Gjenstanden er fjernet Ingen flere produkter på lager Du har angitt feil verdi.

Du har ingen produkter i handlekurven.

Hjem " Beskyttelse av trådløse frekvenser

Beskyttelse av trådløse frekvenser

De siste årene har det blitt uttrykt bekymring for hvordan langvarig eksponering for frekvenser som brukes i Wi-Fi og trådløse nettverk, kan påvirke honningbienes helse og velvære. Etter hvert som bienes betydning som pollinatorer og deres vitale rolle i økosystemene blir stadig mer anerkjent, er det avgjørende for birøktere å iverksette proaktive tiltak for å beskytte biene mot potensielle skader. MNZ, som en ansvarlig birøkterorganisasjon, legger stor vekt på å minimere eksponeringen for trådløse frekvenser for å beskytte de hardtarbeidende bienes evne til å finne hjem og deres generelle helse. MNZ er klar over den potensielle risikoen som er forbundet med langvarig eksponering for Wi-Fi og trådløse nettverksfrekvenser, og har derfor implementert en strategisk tilnærming til plassering av bikuber. MNZ sørger for at bikubene i tre er plassert i god avstand fra radiotårn og andre kilder som sender ut slike frekvenser. Ved bevisst å unngå nærhet til slike potensielle kilder reduserer MNZ risikoen for skadelige effekter på bienes evne til å finne hjem, deres navigasjonsevne og generelle velvære.

Sammendrag

Urbanisering og økende bruk av trådløs teknologi fører til høyere utslippsrater av radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) i befolkede områder. Denne menneskeskapte elektromagnetiske strålingen er en form for miljøforurensning og en potensiell stressfaktor for bier og andre flygende insekter. Byer har ofte en høy tetthet av trådløse enheter som opererer på mikrobølgefrekvenser, som genererer elektromagnetiske frekvenser, f.eks. i 2,4- og 5,8 GHz-båndene som ofte brukes av trådløs teknologi. Hittil er det lite kunnskap om hvordan ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling påvirker insekters vitalitet og atferd. I forsøket vårt brukte vi honningbier som modellorganismer og analyserte effekten av definerte eksponeringer for 2,4 og 5,8 GHz på yngelutvikling, levealder og atferd.
evne til å peile seg inn under feltforhold. For å generere denne strålingen brukte vi en strålingskilde av høy kvalitet som genererer en konsistent, definerbar og realistisk elektromagnetisk stråling, utviklet for dette eksperimentet av Communications Engineering Lab (CEL) ved Karlsruhe Institute of Technology. Resultatene våre viser signifikante effekter av langtidseksponering på honningbienes evne til å søke etter mat, men ingen effekter på yngelutvikling og voksne arbeideres levetid. Ved hjelp av dette nye tekniske oppsettet av høy kvalitet gir dette tverrfaglige arbeidet nye data om effekten av disse mye brukte frekvensene på viktige kondisjonsparametere hos frittflygende honningbier. M. Treder, M. Müller, L. Fellner, et al, Defined exposure of honey bee colonies to simulated radiofrequency electromagnetic fields (RFEMF): Negative effekter på evnen til å finne hjem, men ikke på yngelutvikling eller lang levetid, Science of the Total Environment (2023) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165211.

Beslutningen om å holde seg unna radiomaster og kilder som sender ut trådløse frekvenser, er i tråd med MNZs engasjement for å beskytte bienes helse. MNZ forstår hvor viktig det er å sørge for et optimalt og naturlig miljø for biene, fritt for potensielle forstyrrelser forårsaket av menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Ved å velge bikubeplasseringer som ligger langt unna disse kildene, minimerer MNZ sannsynligheten for forstyrrelser i bienes følsomme navigasjonssystemer, som er avgjørende for at biene skal kunne finne mat, samle pollen og vende tilbake til kubene. MNZs proaktive holdning til å minimere eksponeringen for trådløse frekvenser er et bevis på deres engasjement for bienes ve og vel. Organisasjonen anerkjenner den potensielle risikoen ved langvarig bestråling og erkjenner viktigheten av å opprettholde bifolkenes naturlige instinkter og atferd. Ved å iverksette forebyggende tiltak forsøker MNZ å skape et miljø som støtter bienes evne til å finne hjem, noe som sikrer at de kan fly effektivt.
pollineringsarbeidet og den generelle vitaliteten. I en tid der trådløs teknologi er blitt en integrert del av hverdagen vår, viser MNZs engasjement for å minimere eksponeringen for trådløse frekvenser at de har en proaktiv tilnærming til birøkt. MNZ prioriterer et optimalt og trygt miljø for biene sine, noe som fremmer deres generelle helse og bærekraft. Ved å unngå å oppholde seg i nærheten av radiomaster og andre kilder som sender ut frekvenser, beskytter MNZ biene aktivt mot potensielle langtidseffekter, slik at de kan trives i sitt naturlige habitat. MNZs engasjement for bienes helse strekker seg lenger enn strategien for plassering av bikuber. Det omfatter et omfattende program for beskyttelse og helse for bier, strenge kvalitetskontrollprosesser og overholdelse av offentlige forskrifter. Med
Ved å fokusere på å produsere rå, ufiltrert, upasteurisert, monofloral manukahonning av høy kvalitet, sikrer MNZ at sluttproduktene er av høyeste renhet, samtidig som de dyrebare bienes velvære ivaretas. Ved å prioritere å beskytte biene sine mot de potensielle effektene av trådløse frekvenser, setter MNZ et prisverdig eksempel for andre birøkterorganisasjoner. MNZs proaktive tiltak er en påminnelse om hvor viktig det er å ta hensyn til moderne teknologiers potensielle innvirkning på økosystemenes delikate balanse og pollinatorenes viktige rolle. Gjennom sitt engasjement for bienes helse spiller MNZ en viktig rolle når det gjelder å bevare bienes velferd og et bærekraftig naturmiljø.

Visum Mastercard American Express Diners Club Oppdag
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rettigheter forbeholdes.
kryssmenyChevron-ned linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram