€5,- EU-TOIMITUS | ILMAINEN EU-TOIMITUS YLI €50,-

Ostoskori
Kohde lisätty Kohde päivitetty Kohde poistettu Ei enää tuotteita varastossa Syötit väärän arvon.

Ostoskori on tyhjä.

Etusivu " Manuka Uusi-Seelanti - Laatutakuu

MNZ - LAADUNVARMISTUS / LAATUTAKUU

MNZ käsittelee ainoastaan raakaa, monokukkaista manukahunajaa, joka on peräisin sen omista mehiläispesistä eri puolilta Uutta-Seelantia. Hunaja käsitellään, pakataan ja merkitään MNZ:n jalostuslaitoksessa Uudessa-Seelannissa.
Kaikille hunajatynnyreille tehdään jalostuslaitokseen saapumisen jälkeen vastaanottoprosessi, jossa tehdään silmämääräisiä tarkastuksia, otetaan hunajanäytteitä ja tarkistetaan manukahunajan alkuperäasiakirjat Uuden-Seelannin alkutuotantoministeriön (MPI) mehiläistuotteiden jalostusta koskevien vaatimusten mukaisesti. Sertifioitu laboratorio testaa kaikista aluksista otetut näytteet. Analyysissä testataan muun muassa metyyliglyoksaali- (MGO) ja dihydroksiasetonipitoisuudet (DHA), hydroksimetyylifurfuraali (HMF), diastaasi, manukan siitepölyn DNA-analyysi, kosteuspitoisuus ja mikrobiologiset parametrit. Kun vastaanotto- ja laatutarkastukset on tehty, hunajatynnyrit varastoidaan MNZ:n lämpötilavalvottuun varastoon. Varastoitavista tynnyreistä otetaan säännöllisesti näytteitä ja tehdään testejä hunajan laadun tarkistamiseksi ja varmistamiseksi.

Kaikki raa'an monokukkaisen manukahunajamme testataan sen varmistamiseksi, että se on aitoa Uuden-Seelannin raakaa monokukkaista manukahunajaa. Käytämme Manukahunajan määritelmää MPI:n (Ministry of Primary Industry, New Zealand) mukaan, joka hyväksyttiin joulukuussa 2017. Määritelmässä määritellään viisi tieteellisesti perusteltua merkkiainetta, joilla tunnistetaan manukahunajan alkuperä. Näitä merkkejä on oltava, jotta hunajaa voidaan uskottavasti kutsua Uuden-Seelannin manukahunajaksi, ja vain uusien standardien mukainen hunaja sertifioidaan vietäväksi Uuden-Seelannin manukahunajaksi. Kemiallinen testi; mitataan 3-Fenyylimaitohapon, 2-Metoksiasetofenonin, 2-Metoksibentsoehapon ja 4-Hydroksifenyylimaitohapon esiintyminen. Lisäksi tehdään DNA-testi, jolla testataan manukan siitepölyn DNA:ta.

Manukahunajan käsittely ja pakkaaminen tapahtuu eräkohtaisessa prosessissa, jota johtavat tiimimme, jotka valitsevat hunajatynnyrit oikeilla ja vaadituilla laatuparametreillä varmistaakseen, että jokainen erä manukahunajaa täyttää lopputuotteen vapauttamiskriteerit. Käsittelyn aikana hunajaerän laatu tarkistetaan jatkuvasti, muun muassa tiimimme tekemän silmämääräisen tarkastuksen ja analyysin avulla. Kaikille manukahunajaerille tehdään tiukat laboratoriotestit ennen vapauttamista. Tarvittaessa lisänäytteitä lähetetään analyysejä varten ulkopuolisiin laboratorioihin, jotka on sertifioinut Uuden-Seelannin akkreditointielin IANZ. Monofloral-manukahunajan on täytettävä Primary Industries -ministeriön (MPI) vaatimukset, jotka on esitetty sen 31. heinäkuuta 2014 antamassa ohjeasiakirjassa "Interim Labeling Guide for Manuka Honey". Yksikukkaisen manukahunajan eritelmiin kuuluvat seuraavat parametrit: väri, sähkönjohtavuus, maku, aromi, manukan siitepölyn esiintyminen sekä MGO:n ja DHA:n esiintyminen.

Yksittäiset hunajaerät vapautetaan tämän jälkeen, ja vapauttamiskriteerit perustuvat erän tuotantotietoihin ja tietoihin, erän testituloksiin ja alkuperäasiakirjoihin. Näin varmistetaan, että raaka, yksikukkainen manukahunaja täyttää lakisääteiset ja markkinavaatimukset. Jokaisen MGO-erän manukahunajan on täytettävä kyseisen ominaisuuden laadunvalvonnan mukaiset tulokset, ennen kuin erä voidaan vapauttaa. MNZ:n hunajatuotteiden vapauttamista koskevat laatukriteerit on vahvistettu ja vahvistettu muun muassa tutkimus- ja kehitystyön, sääntelyn ja laadunvarmistuksen osalta.

Tämän jälkeen jokaisesta hunajaerästä laaditaan analyysitodistus. Hunaja vapautetaan karanteenista merkitsemistä ja myöhempää lähettämistä varten vasta, kun nämä tiukat laadunarviointikriteerit täyttyvät. Lisäksi MNZ osallistuu E-Certificate of Official Assurances -ohjelmaan, joka on verkkosovellus, jonka kautta Uuden-Seelannin hallitus (MPI) antaa muille hallituksille Uuden-Seelannin viemiä eläin- ja maitotuotteita koskevia takuita. Tämä sähköinen todistus toimitetaan jokaisen hunajalähetyksen mukana EU:hun ja moniin muihin maihin, joilla on Uuden-Seelannin kanssa merentakaisten markkinoillepääsyvaatimusten kautta tehty sopimus.

Sertifikaatit:

RMP - Mehiläistuotteiden jalostus
IANZ - sertifioitu (ISO 17025)

MNZ valmistaa yksinomaan raakaa, yksikukkaista manukahunajaa BPA-vapaassa pakkauksessa, ja se tuotetaan, jalostetaan ja pakataan Uudessa-Seelannissa. MNZ tuottaa ainoastaan raakaa (raaka), suodattamatonta, pastöroimatonta monokukkaista MGO-manukahunajaa.

MNZ:n tiedot manukahunajaan liittyvistä torjunta-aineista ja rikkakasvien torjunta-aineista.

MNZ:llä on tiukka laadunvalvontaprosessi, jossa kaikesta hunajasta testataan useita parametreja, kuten mikrobiologiset tekijät, toksiinit, sokerit, siitepöly, kosteus, maku, väri ja entsyymiaktiivisuus MPI:n vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan, että kaikki pakkaamoon tuleva manukahunaja ja kaikki erät, jotka ovat valmiita ja lähtevät laitoksesta, ovat korkealaatuisia. Uudessa-Seelannissa meitä valvoo myös kaksi valtion virastoa, jotka asettavat sääntöjä mehiläisten ja elintarvikevarojen suojelemiseksi:

Uuden-Seelannin alkutuotantoministeriö (MPI) vastaa maan elintarviketurvallisuusjärjestelmästä; se asettaa ja valvoo elintarviketeollisuuden standardeja. MPI:llä on kansallinen seulontaohjelma, johon MNZ - oman erien valvontaohjelmamme lisäksi - myös osallistuu. MPI:n konsolidoidun eläintuotteiden testausluettelon kohdassa 8.0 on yksityiskohtainen kuvaus kemiallisten jäämien testausohjelmasta, jota sovelletaan myös hunajaan (ja muihin eläintuotteisiin, kuten lihaan, kalaan ja maitotuotteisiin).

Uuden-Seelannin ympäristönsuojeluviranomainen (EPA) suojelee mehiläisiä ja muita pölyttäjiä, kuten koiperhosia, perhosia, leijukärpäsiä ja lintuja, asettamalla sääntöjä siitä, milloin, miten ja missä hyönteismyrkkyjä saa käyttää. Uudessa-Seelannissa on jo vuosia ollut voimassa tiukat säännöt, jotka koskevat neonikotinoideja sisältävien hyönteismyrkkyjen käyttöä. Uuden-Seelannin ympäristösääntelyviranomaisena EPA:n tehtävänä on valvoa näitä riskejä. Viranomainen tekee tämän asettamalla neonikotinoidien käyttöä koskevia sääntöjä, mukaan lukien erityistoimenpiteet, jotka on tarkoitettu yksinomaan mehiläisten suojelemiseen.

Tärkein toimenpide raa'an, monokukkaisen manukahunajan suojelemiseksi on puisten mehiläispesiemme sijoittaminen: valitsemme syrjäisiä, koskemattomia paikkoja, jotka sijaitsevat kaukana maatalousmaasta. Näin minimoidaan rikkaruohomyrkkyjen ja torjunta-aineiden riski näissä paikoissa.

MNZ:n tiedot raa'asta manukahunajasta

Aivan kuten luonto on tarkoittanut: puhtaalla, raa'alla, käsittelemättömällä, pastöroimattomalla ja lämmittämättömällä hunajalla on taipumus kiteytyä ajan myötä, mikä on luonnollinen ja hyödyllinen tapahtuma. Hunaja on yleensä ylikyllästetty sokeriliuos, joka sisältää yli 70% sokeria ja alle 20% vettä. Näin ollen liuennutta sokeria on enemmän kuin vesipitoisuus voi luonnollisesti sisältää huoneenlämmössä. Lämpimässä pesäympäristössä (noin 35 °C) hunajasokeri on stabiili liuenneena, mutta alhaisemmissa lämpötiloissa hunajasokeri muodostaa kiteitä ja hunaja jähmettyy. Hunajan kiteytyminen varmistaa, että hunajan rikas maku ja laatuominaisuudet säilyvät. Osa hunajasta kiteytyy tasaisesti, osa kiteytyy osittain ja muodostaa kaksi kerrosta, joista kiteytynyt kerros on purkin pohjalla ja nestemäinen päällimmäisenä. Kiteiden koko vaihtelee hunajasta riippuen. Jotkut hunajat muodostavat pieniä, tasaisia kiteitä ja toiset suuria, rakeisia kiteitä. Mitä nopeammin hunaja kiteytyy, sitä hienojakoisempi rakenne siitä tulee. Kiteytyneestä hunajasta tulee väriltään vaaleampaa ja läpinäkymättömämpää kuin nestemäisestä vastineesta. Tämä johtuu siitä, että glukoosilla on taipumus pudota liuoksesta ja se kiteytyy ensimmäisenä, koska sen liukoisuus on alhaisempi kuin fruktoosin; nämä ovat hunajan kaksi pääsokeria. Glukoosikiteet ovat luonnostaan puhtaan valkoisia. Raaka Manuka-hunaja on keskimääräistä hunajaa kovempaa sen luonnollisten ominaisuuksien vuoksi.

Raakamanukahunajan valkoinen jäännös / kiteytyminen on tyypillistä raakahunajalle ja osoittaa hunajan luonnollista kiteytymistä. Ulkonäkö palautuu välittömästi nestemäiseksi hunajaksi, kun sitä lämmitetään varovasti lämpimässä vedessä (max. 35 ° C).

Sentrifugointi on perinteinen tapa uuttaa hunaja. Tällä menetelmällä poistetaan suuremmat vahakappaleet ja kaadetaan sen jälkeen, jotta vältetään epäpuhtaudet ja pienet vahakappaleet, jotka jäävät hunajaan sentrifugoinnin jälkeen. Näin saadaan puhtaampaa hunajaa prosessilla, jossa hunaja ei altistu missään vaiheessa kuumuudelle, jolloin sen luonnolliset ominaisuudet säilyvät ennallaan.

MNZ tuottaa ainoastaan raakaa, suodattamatonta ja pastöroimatonta monokukkaista MGO-manukahunajaa.

Raakahunajan ominaisuudet

Vitamiinit, kivennäis- ja ravintoaineet säilyvät koskemattomina, korkeampi luonnollinen entsyymipitoisuus ja korkea aminohappoprofiili, paksumpi koostumus, hieman rakeinen rakenne, uskomattomat aromit ja luonnollinen makuprofiili.

MGO-raaka-Manukahunajan 4 tuotantovaihetta: 
Vaihe 1 Hunaja irrotetaan hunajakennoista kylmäuutolla (enintään 35 °C).
Vaihe 2 kerää hunajaa suuriin hunajatynnyreihin.
Vaihe 3 on suodattaa hunaja kevyesti, jotta voidaan poistaa mahdolliset hajallaan olevat / peittävät vahat ja mehiläiset.
Vaihe 4 on täyttää purkit puhtaalla, raa'alla, käsittelemättömällä, pastöroimattomalla ja lämmittämättömällä manukahunajalla.

Visa Mastercard American Express Diners Club Tutustu
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Kaikki oikeudet pidätetään.
crossmenuchevron-down LinkedIn facebook pinterest youtube rss twitter Instagram facebook-tyhjä rss-tyhjä linkedin-blank pinterest youtube twitter Instagram