€5,- EU VERZENDKOSTEN | GRATIS EU VERZENDING BOVEN €50,-

Winkelwagen
Item toegevoegd Item bijgewerkt Item verwijderd Geen producten meer op voorraad U hebt de verkeerde waarde ingevoerd.

Geen producten in de winkelwagen.

Home " Bescherming draadloze frequenties

Bescherming draadloze frequenties

In de afgelopen jaren is er bezorgdheid ontstaan over de mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan frequenties die worden gebruikt in Wi-Fi en draadloze netwerken voor de gezondheid en het welzijn van honingbijen. Nu het belang van bijen als bestuivers en hun vitale rol in ecosystemen steeds meer erkend worden, is het cruciaal voor imkers om proactieve maatregelen te nemen om hun bijen te beschermen tegen mogelijke schade. MNZ, als een verantwoordelijke imkerorganisatie, legt sterk de nadruk op het minimaliseren van de blootstelling aan draadloze frequenties om het doelzoekend vermogen en de algemene gezondheid van hun hardwerkende bijen te beschermen. MNZ erkent de potentiële risico's van langdurige blootstelling aan Wi-Fi en draadloze netwerkfrequenties en heeft daarom een strategische aanpak voor de plaatsing van bijenkasten geïmplementeerd. MNZ doet er alles aan om ervoor te zorgen dat hun houten bijenkasten op een aanzienlijke afstand staan van radiotorens en andere bronnen die deze frequenties uitzenden. Door opzettelijk de nabijheid van dergelijke potentiële bronnen te vermijden, wil MNZ het risico op schadelijke effecten op het doelzoekend vermogen, de navigatievaardigheden en het algehele welzijn van de bijen beperken.

Samenvatting

Verstedelijking en het toenemende gebruik van draadloze technologieën leiden tot een hogere emissie van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) in bevolkte gebieden. Deze antropogene elektromagnetische straling is een vorm van milieuvervuiling en een potentiële stressfactor voor bijen en andere vliegende insecten. Steden hebben vaak een hoge dichtheid van draadloze apparaten die werken op microgolffrequenties, die elektromagnetische frequenties genereren in bijvoorbeeld de 2,4 en 5,8 GHz banden die vaak gebruikt worden door draadloze technologieën. Tot op heden is er weinig bekend over de effecten van niet-ioniserende elektromagnetische straling op de vitaliteit en het gedrag van insecten. In ons experiment gebruikten we honingbijen als modelorganismen en analyseerden we de effecten van gedefinieerde blootstellingen aan 2,4 en 5,8 GHz op de ontwikkeling van het broedsel, de levensduur en het gedrag van insecten.
doelzoekend vermogen onder veldomstandigheden. Om deze straling op te wekken, gebruikten we een hoogwaardige stralingsbron die een consistente, definieerbare en realistische elektromagnetische straling genereert, voor dit experiment ontwikkeld door het Communications Engineering Lab (CEL) van het Karlsruhe Institute of Technology. Onze resultaten tonen significante effecten van langdurige blootstelling op het vermogen van foeragerende honingbijen om naar huis te gaan, maar geen effecten op de ontwikkeling van het broedsel en de levensduur van volwassen werksters. Met behulp van deze nieuwe en hoogwaardige technische opstelling levert dit interdisciplinaire werk nieuwe gegevens op over de effecten van deze veelgebruikte frequenties op belangrijke fitnessparameters van vrij vliegende honingbijen. M. Treder, M. Müller, L. Fellner, et al., Gedefinieerde blootstelling van honingbijenvolken aan gesimuleerde radiofrequente elektromagnetische velden (RFEMF): Negative effects on the homing ability, but not on broed development or longevity, Science of the Total Environment (2023) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165211

De beslissing om radiotorens en bronnen die draadloze frequenties uitzenden te mijden, is in lijn met MNZ's inzet voor de bescherming en gezondheid van bijen. MNZ begrijpt het belang van een optimale en natuurlijke omgeving voor hun bijen, vrij van mogelijke verstoringen door elektromagnetische straling van menselijke oorsprong. Door te kiezen voor bijenkastlocaties die ver verwijderd zijn van deze bronnen, minimaliseert MNZ de kans op verstoring van de gevoelige navigatiesystemen van de bijen, die cruciaal zijn voor het foerageren, het verzamelen van stuifmeel en het terugkeren naar hun bijenkasten. De proactieve houding van MNZ bij het minimaliseren van de blootstelling aan draadloze frequenties is een bewijs van hun toewijding aan het welzijn van hun bijen. De organisatie erkent de potentiële risico's van langdurige bestraling en erkent het belang van het behoud van de natuurlijke instincten en gedragingen van hun bijenvolken. Door preventieve maatregelen te nemen, streeft MNZ ernaar om een omgeving te creëren die het vermogen van de bijen om zich te huisvesten ondersteunt, zodat ze efficiënt kunnen werken.
bestuiving en algehele vitaliteit. In een tijdperk waarin draadloze technologieën een integraal onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden, toont de toewijding van MNZ om de blootstelling aan draadloze frequenties te minimaliseren hun proactieve benadering van bijenteeltpraktijken. De prioriteit van MNZ is het bieden van een optimale en veilige omgeving voor hun bijen, waardoor hun algehele gezondheid en duurzaamheid wordt bevorderd. Door de nabijheid van radiotorens en andere bronnen die frequenties uitzenden te vermijden, beschermt MNZ zijn bijen actief tegen mogelijke langetermijneffecten, zodat ze kunnen gedijen in hun natuurlijke omgeving. De inzet van MNZ voor de gezondheid van bijen gaat verder dan de strategie voor het plaatsen van bijenkasten. Het omvat een uitgebreid bijenbeschermings- en gezondheidsprogramma, strenge kwaliteitscontroleprocessen en naleving van overheidsvoorschriften. Met
MNZ richt zich op het produceren van hoogwaardige, rauwe, ongefilterde, ongepasteuriseerde, monoflorale manuka honing en zorgt ervoor dat hun eindproducten van de hoogste zuiverheid zijn, terwijl het welzijn van hun kostbare bijen wordt gewaarborgd. Door prioriteit te geven aan de bescherming van hun bijen tegen de mogelijke effecten van draadloze frequenties, stelt MNZ een prijzenswaardig voorbeeld voor andere imkerorganisaties. Hun proactieve maatregelen herinneren ons eraan hoe belangrijk het is om rekening te houden met de potentiële impact van moderne technologieën op het delicate evenwicht van ecosystemen en de vitale rol van bestuivers. Door hun inzet voor de gezondheid van bijen speelt MNZ een belangrijke rol in het behoud van het welzijn van bijen en de duurzaamheid van onze natuurlijke omgeving.

Visa Mastercard American Express Diners Club Ontdek
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rechten voorbehouden.
kruismenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram