€5,- EU VERZENDKOSTEN | GRATIS EU VERZENDING BOVEN €50,-

Tijdelijke leveringsstop van 3-10 juni voor renovatiewerkzaamheden; bestaande bestellingen worden verwerkt tot 1 juni.
Bestellingen na 1 juni gaan verder op 11 juni; ontvang één gratis MNZ MGO 30+ Manuka Honing als dank voor je geduld. Excuses voor het ongemak.

Winkelwagen
Item toegevoegd Item bijgewerkt Item verwijderd Geen producten meer op voorraad U hebt de verkeerde waarde ingevoerd.

Geen producten in de winkelwagen.

Home " Privacybeleid

Privacybeleid Manuka Nieuw-Zeeland B.V.

Privacybeleid Manuka Nieuw-Zeeland B.V.

Wanneer u actief bent op deze website of contact opneemt met Manuka New Zealand B.V. , deelt u soms persoonsgegevens met Manuka New Zealand B.V.

Manuka New Zealand B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Manuka New Zealand B.V. van u verzamelt en wat Manuka New Zealand B.V. met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle interactie tussen u en Manuka New Zealand B.V., de wijze van communicatie doet er niet toe.

Manuka New Zealand B.V., gevestigd aan Tokyostraat 23 te Lijnden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u sturen naar info@manukanewzealand.eu.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over u zeggen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw burgerservicenummer. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, godsdienst of strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Manuka New Zealand B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Manuka New Zealand B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Manuka New Zealand B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van een ouder of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via info@manukanewzealand.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt Manuka New Zealand B.V. uw persoonsgegevens?
1. Om je te helpen als je vragen hebt.
Manuka New Zealand B.V. helpt u graag als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor Manuka New Zealand B.V. heeft. U kunt Manuka New Zealand B.V. bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om u verder te helpen, slaan wij een aantal gegevens van u op. Zo weten wij wie u bent en kan Manuka New Zealand B.V. ook bij een volgend contact terugvinden waar het over ging.
Als u vraagt naar Manuka New Zealand B.V. dan slaan wij de volgende informatie over u op:
- N.A.W. gegevens (Naam, Adres, Stad)
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Uw bericht
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met u te kunnen maken.
Als u bij Manuka New Zealand B.V. producten of diensten afneemt, wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen waar u om gevraagd heeft. Manuka New Zealand B.V. bewaart de volgende gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om u te kunnen factureren & incasseren.
De door u afgenomen diensten of services moeten uiteraard ook betaald worden. Doet u dit niet, dan voert Manuka New Zealand B.V. een incassotraject uit. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van u op:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum (in geval van consulten voor therapie)
- Verzekeringsgegevens + polisnummer (in geval van therapieconsulten)
- Kamer van Koophandel nummer
- BTW-nummer
- IP-adres (in het geval van een intracommunautaire levering)
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; wettelijke verplichting.

4. Om accountinformatie en uw bestellingen op te slaan.
Een Manuka New Zealand B.V. account geeft u inzicht in eerdere bestellingen, retouren en uw persoonlijke gegevens. Dit is handig om uw volgende bestelling sneller te verwerken.
Wij kunnen de volgende gegevens in uw account opslaan:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Klantnummer
- Telefoonnummer
- IP-adres (in het geval van een intracommunautaire levering)
- BTW-nummer
- Iban nummer
- Wachtwoord
- Bestel- en factuurgegevens
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

5. Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten.
Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in onze diensten, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken, willen wij u daarover informeren. Als u hiermee instemt, gebruiken wij de volgende gegevens om u te verwerken in ons nieuwsbriefsysteem:
- Naam
- E-mailadres
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; toestemming.

6. Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
Als u wilt deelnemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek, slaan wij de volgende gegevens op:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
De opslag van deze gegevens valt onder de rechtsgrondslag; toestemming.

Cookies die we gebruiken
Manuka New Zealand B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Indien Manuka New Zealand B.V. u toestemming nodig heeft voor het plaatsen van cookies, zullen wij u dit vragen tijdens uw eerste bezoek aan deze website. Manuka New Zealand B.V. U verwijst ook naar onze cookieverklaring.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Overdracht aan partners
Manuka New Zealand B.V. werkt samen met verschillende leveranciers en partners om onze diensten uit te voeren. Tot deze leveranciers & partners behoren partijen die:
- Verstuur onze nieuwsbrieven
- Stuur onze post
- Behandel onze betalingen en incasso's
- Zorg voor onze webhosting
Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen gesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Manuka New Zealand B.V. werkt alleen met partners die kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving.

Sommige van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen, die contractueel zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst / addendum gegevensverwerking. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beschermd zijn.

Overdracht aan derden
In principe delen of verkopen wij geen gegevens met personen of organisaties buiten Manuka New Zealand B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Het is ook mogelijk dat Manuka New Zealand B.V. op grond van een wettelijke verplichting verplicht is uw gegevens te verstrekken.

De veiligheid van uw gegevens
Manuka New Zealand B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik en verlies.
Alle partijen die uw gegevens voor Manuka New Zealand B.V. verwerken (subverwerkers) of kunnen inzien (denk aan werknemers of uitzendkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
EON Health gebruikt B.V voor verschillende gegevensstromen. verschillende bewaartermijnen. Uiteraard heeft u altijd het recht om Manuka New Zealand B.V. te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie ook het kopje "Uw rechten".

E-mail:
E-mails ouder dan 5 jaar worden verwijderd, tenzij ze nog relevant zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd in ons facturatiesysteem staan.

Nieuwsbrief:
U kunt zich te allen tijde uit ons nieuwsbriefsysteem verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manuka New Zealand B.V.. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@manukanewzealand.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt Manuka New Zealand B.V. een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Als uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan verzoek ik u deze ook mee te sturen.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Manuka New Zealand B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeelden
Ter bescherming van ons en onze producten maken wij gebruik van cameratoezicht in en rond het magazijn. Deze camerabeelden worden 30 dagen bewaard en worden daarna verwijderd, tenzij de beelden nodig zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Een datalek melden
Indien zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen een datalek voordoet, voldoet Manuka New Zealand B.V. aan de meldplicht datalekken en zullen wij dit lek binnen 72 uur na ontdekking melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Indien u een datalek ontdekt, Manuka New Zealand B.V. verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft ontdekt met Manuka New Zealand B.V. te delen door een e-mail te sturen naar info@manukanewzealand.eu. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Manuka New Zealand B.V. verwerkt voor de in deze overeenkomst besproken punten. Manuka New Zealand B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan te allen tijde door Manuka New Zealand B.V. worden gewijzigd om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving of veranderingen binnen het bedrijf.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval zal Manuka New Zealand B.V. U dient deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Manuka New Zealand B.V. gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Manuka New Zealand B.V. via e-mail, info@manukanewzealand.eu of per post:

Manuka Nieuw-Zeeland B.V.
T.a.v. ..: Privacy - Manuka New Zealand B.V.
Tokyostraat 23
1175 RB Lijnden

Versie: Juli 2019

Visa Mastercard American Express Diners Club Ontdek
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rechten voorbehouden.
kruismenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram