€5,- EU-FRAKT | GRATIS EU-FORSENDELSE OVER €50,-.

Handlekurv
Lagt til Vare oppdatert Gjenstanden er fjernet Ingen flere produkter på lager Du har angitt feil verdi.

Du har ingen produkter i handlekurven.

Hjem " Manuka New Zealand - Kvalitetsgaranti

MNZ - KVALITETSSIKRING / KVALITETSGARANTI

MNZ behandler kun rå, monofloral manukahonning som er hentet fra egne bikuber fra hele New Zealand. Honningen bearbeides, pakkes og merkes i MNZs bearbeidingsanlegg på New Zealand.
Alle honningtønner gjennomgår en mottaksprosess ved ankomst til foredlingsanlegget, der det utføres visuelle inspeksjoner, tas honningprøver og kontrolleres opprinnelsesdokumentasjonen for manukahonningen, i henhold til kravene fra New Zealand Ministry of Primary Industries (MPI) for foredling av bieprodukter. Det sertifiserte laboratoriet tester prøver fra alle karene. Analysen tester blant annet innholdet av metylglyoksal (MGO) og dihydroksyaceton (DHA), hydroksymetylfurfural (HMF), diastase, DNA-analyse av manukapollen, fuktighetsinnhold og mikrobiologiske parametere. Etter at mottaks- og kvalitetskontrollene er fullført, lagres honningtønnene i MNZs temperaturkontrollerte lager. De lagrede fatene blir jevnlig gjenstand for prøvetaking og testing for å kontrollere og sikre kvaliteten på honningen.

All vår rå, monofloral manukahonning er testet for å sikre at den er ekte, rå, monofloral manukahonning fra New Zealand. Vi bruker MPI-definisjonen (Ministry of Primary Industry, New Zealand) for manukahonning, som ble vedtatt i desember 2017. Definisjonen spesifiserer et sett med fem vitenskapelig baserte markører som identifiserer opprinnelsen til manukahonning. Disse kjennetegnene må være til stede for at det skal være troverdig å kalle den newzealandsk manukahonning, og bare honning som oppfyller de nye standardene, vil bli sertifisert for eksport som newzealandsk manukahonning. Kjemisk test; måling av forekomsten av 3-fenylmelkesyre, 2-metoksyacetofenon, 2-metoksybenzoesyre og 4-hydroksyfenylmelkesyre. I tillegg utføres en DNA-test for å teste DNA-et i Manuka-pollenet.

Bearbeiding og pakking av manukahonningen skjer i en batchprosess ledet av teamene våre som velger ut honningfat med de riktige og nødvendige kvalitetsparametrene for å sikre at hvert parti manukahonning oppfyller kriteriene for frigjøring av sluttproduktet. Under bearbeidingen blir honningpartiene kontinuerlig kvalitetskontrollert, blant annet gjennom visuell inspeksjon og analyse av teamet vårt. Alle partier med manukahonning gjennomgår strenge laboratorietester før lansering. Om nødvendig sendes ytterligere prøver til eksterne laboratorier som er sertifisert av det newzealandske akkrediteringsorganet IANZ for analyse. Monofloral manukahonning må oppfylle spesifikasjonene til Ministry of Primary Industries (MPI), slik de er beskrevet i retningslinjedokumentet "Interim Labeling Guide for Manuka Honey" av 31. juli 2014. Spesifikasjonene for monofloral manukahonning omfatter følgende parametere: farge, ledningsevne, smak, aroma, tilstedeværelse av pollen av typen Manuka og tilstedeværelse av MGO og DHA.

Deretter frigis de enkelte honningpartiene, og kriteriene for frigivelse er basert på partiets produksjonsdata og datablad, partiets testresultater og opprinnelsesdokumentasjonen. Dette sikrer at den rå, monoflorale manukahonningen oppfyller de juridiske og markedsmessige kravene. Hver batch MGO Manuka Honey må oppfylle resultatene i henhold til kvalitetskontrollen for den aktuelle egenskapen før batchen kan frigis. Kvalitetskriterier for frigivelse av honningprodukter fra MNZ er etablert og bekreftet, blant annet med hensyn til forskning og utvikling, regulering og kvalitetssikring.

Deretter utarbeides det et analysesertifikat for hvert honningparti. Honningproduktet frigis først fra karantene for merking og påfølgende forsendelse når disse strenge kvalitetskriteriene er oppfylt. I tillegg deltar MNZ i programmet E-Certificate of Official Assurances, en webapplikasjon der New Zealands myndigheter (MPI) utsteder garantier til andre myndigheter for dyre- og meieriprodukter som eksporteres fra New Zealand. Dette e-sertifikatet følger med hver forsendelse av honning til EU og mange andre land som har inngått avtaler med New Zealand gjennom Overseas Market Access Requirements.

Sertifiseringer:

RMP - Bearbeiding av biprodukter
IANZ - sertifisert (ISO 17025)

MNZ produserer utelukkende rå, monofloral manukahonning i BPA-fri emballasje og produseres, bearbeides og pakkes i New Zealand. MNZ produserer kun rå (raw), ufiltrert, upasteurisert monofloral MGO-manukahonning.

Informasjon fra MNZ om plantevernmidler og ugressmidler relatert til manukahonning

MNZ har en streng kvalitetskontrollprosess som tester all honning for en rekke parametere, inkludert mikrobiologiske elementer, toksiner, sukker, pollen, fuktighet, smak, farge og enzymaktivitet, i henhold til kravene fra MPI. Dette sikrer at all manukahonning som kommer inn i pakkeriet vårt, og alle partier som er ferdige og forlater anlegget, er av høyeste kvalitet. I New Zealand overvåkes vi også av to offentlige etater som fastsetter regler for å beskytte bier og matressurser:

New Zealands Ministry for Primary Industries (MPI) er ansvarlig for landets system for mattrygghet og fastsetter og overvåker standarder for næringsmiddelindustrien. MPI har et nasjonalt screeningprogram der MNZ - i tillegg til vårt eget program for batchovervåking - også deltar. Avsnitt 8.0 i MPIs konsoliderte liste over tester for animalske produkter gir en detaljert beskrivelse av programmet for testing av kjemikalierester som også gjelder honning (og andre animalske produkter som kjøtt, fisk og meieriprodukter).

New Zealands miljøvernmyndighet (EPA) beskytter bier og andre pollinatorer som møll, sommerfugler, svirrefluer og fugler ved å fastsette regler for når, hvordan og hvor insektmidler skal brukes. I New Zealand har det i årevis vært strenge regler for bruk av en klasse insektmidler som inneholder neonikotinoider. Som miljømyndighet i New Zealand har EPA til oppgave å kontrollere disse risikoene. Myndigheten gjør dette ved å fastsette regler for bruk av neonikotinoider, inkludert spesielle tiltak som utelukkende er rettet mot å beskytte bier.

Det viktigste tiltaket for å beskytte vår rå, monoflorale manukahonning er plasseringen av bikubene våre: Vi velger avsidesliggende, uberørte steder i stor avstand fra jordbruksland. Dette minimerer risikoen for at det finnes ugressmidler og plantevernmidler på disse stedene.

Informasjon fra MNZ om rå manukahonning

Akkurat som naturen har til hensikt: ren, rå, ubehandlet, upasteurisert og uoppvarmet honning har en tendens til å krystallisere over tid, noe som er naturlig og gunstig. Honning er vanligvis en supermettet sukkerløsning som inneholder mer enn 70% sukker og mindre enn 20% vann. Derfor er det mer oppløst sukker enn vanninnholdet naturlig kan inneholde ved romtemperatur. I det varme bikubemiljøet (ca. 35 °C) er honningsukkeret stabilt i oppløst form, men ved lavere temperaturer danner honningsukkeret krystaller og honningen stivner. Honningkrystallisering sikrer at honningens rike smak og kvalitetsegenskaper bevares. Noe honning krystalliserer jevnt, mens annen honning krystalliserer delvis og danner to lag, med det krystalliserte laget i bunnen av glasset og det flytende laget på toppen. Krystallstørrelsen varierer avhengig av honningtype. Noen honningtyper danner små, ensartede krystaller, mens andre danner store, kornete krystaller. Jo raskere honningen krystalliserer, desto finere blir teksturen. Krystallisert honning blir lysere i fargen og mer ugjennomsiktig enn den flytende varianten. Dette skyldes at glukose har en tendens til å falle ut av løsningen og krystallisere først fordi det har lavere løselighet enn fruktose, som er de to viktigste sukkerartene i honning. Glukosekrystaller er fra naturens side helt hvite. Rå Manuka-honning er hardere enn vanlig honning på grunn av sine naturlige egenskaper.

Hvite rester / krystallisering av rå Manuka-honning er typisk for rå honning og viser den naturlige krystalliseringen av honningen. Utseendet går umiddelbart tilbake til flytende honning når den varmes forsiktig opp i varmt vann (maks. 35 °C).

Sentrifugering er den tradisjonelle måten å utvinne honning på. Ved denne prosessen fjernes de større voksbitene, og deretter helles honningen for å unngå urenheter og de små voksbitene som er igjen i honningen etter sentrifugeringen. På denne måten får man en renere honning gjennom en prosess der honningen ikke utsettes for varme på noe tidspunkt og dermed beholder sine naturlige egenskaper intakt.

MNZ produserer kun rå, ufiltrert og upasteurisert monofloral MGO-manukahonning.

Kjennetegn ved rå honning

Vitaminer, mineraler og næringsstoffer forblir intakte, høyere naturlig enzyminnhold og høy aminosyreprofil, tykkere konsistens, litt kornete tekstur, utrolige aromaer og naturlig smaksprofil.

De fire produksjonstrinnene for rå MGO Manuka-honning: 
Trinn 1 bruker en kald ekstraksjonsmetode (maks. 35 °C) for å trekke ut honningen fra bikakene.
Trinn 2 er å samle honningen i store honningtønner.
Trinn 3 er å filtrere honningen lett for å fjerne rester av voks og bier.
Trinn 4 er å fylle glassene med ren, rå, ubehandlet, upasteurisert og uoppvarmet Manuka-honning.

Visum Mastercard American Express Diners Club Oppdag
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rettigheter forbeholdes.
kryssmenyChevron-ned linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram